sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Selkenevää sydänrintamalla

Kävimme Ryppysen kanssa jälleen sydänultrassa 23.4.2014, tällä kertaa Seppo Lambergilla. Joulukuinen sydänultrauskäynti jätti sen verran paljon ihmeteltävää, että päätin hakea jo nyt asiaan selkeyttä ja tulihan sitä. Sepolta ei juuri suunvuoroa saanut, sen verran perinpohjaisesti ja innolla hän asiaan paneutui.

Aiemman käynnin tulokset, tunnelmat ja pohdinnat luettavissa täältä:
http://roima-raksy-ja-haltija-hurtta.blogspot.fi/2014/02/sydan-ja-silmaasiaa-hamaran-rajamailla.html

Olipahan mielenkiintoinen tutkimus, jos minkään sairauden tutkimisesta voi niin sanoa. Mikään sairaus tai edes sairauden epäily ei itsessään tietenkään ole kiva juttu, mutta tämä käynti jätti hyvän mielen ja hälvensi joulukuisen tutkimuksen jälkeen jättämiä epätietoisuuden synkähköjä pilviä.

Tutkimustulokset

Tutkimuslausunto:

Dilatiivinen kardiomyopatia ei todeta.

Läppävuoto todetaan. Aortassa mitataan toistuvasti lievästi nopeutunut virtaus. Lieväasteinen aortan ahtauma osoitetaan epänormaalisti korkealla aortan juuressa.

Sydämeen on kehittynyt lievä vasemman eteisen kuormitus. Oireita ei näillä muutoksilla yleensä vielä kehity.

Tyypillisiä oireita ovat yskä, hengenahdistus, yölevottomuus ja rasituksensiedon lasku. Oireeton koira ei tarvitse lääkehoitoa.

Tulehdustaustaa pidän mahdollisena.

EKG tutkimuksessa osoitetaan muutoin normaali sinusrytmi, QRS kompleksissa havaittu Q aallon syveneminen ja kompleksin leventyminen viittaavat haarakatkokseen, joka selittänee kammion epätasaisen supistumisen. Löydös ei edellytä lääkehoitoa.

Seurantatutkimusta suositan vuosittain jos oireita ei kehity


Aiempi diagnoosi oli epäily läppävuodosta ja aortan ahtaumasta, mitkä muuttuivat nyt tutkimuksessa toistuviksi havaittujen tulosten myötä todetuiksi sairauksiksi. Lisäksi tutkimuksessa todettiin vasemmanpuoleinen haarakatkos.

Fakta siis on, että Rypyllä on todettu sydämen vajaatoiminta. Olkoonkin tällä hetkellä oireeton. Mikä tekee asiasta valoisamman on, että muutokset on nyt toiseen kertaan todettu lieväasteisiksi, eivätkä mittaustulokset osoittaneet muutoksia huonompaan suuntaan. Päinvastoin, aiemmassa tutkimuksessa alhainen EF todettiin nyt normaaliksi. Aiempi tulos on saattanut olla mittausvirhe johtuen haarakatkoksen aiheuttamasta kammion epätasaisesta supistumisesta, etenkin kun FS ja EF kulkevat yleensä linjassa ja FS oli viimeksikin normaali. Lisäksi, jos muutokset ovat syntyneet tulehduksen aiheuttamana, sairaus ei välttämättä etene aktiivisesti eikä koiran tila muutu miksikään pitkään aikaan ja tilanne voi jopa parantua jonkin verran. Tällaisenaan tulokset eivät johda ennenaikaiseen kuolemaan. Perinnöllistä tai synnynnäistä sairautta ei myöskään näillä tiedoin ollut syytä epäillä. Seurantatutkimuksia kuitenkin tarvitaan, että sairauden taustalle saadaan vahvistus.

Alla vertailun vuoksi kaikkien kolmen tutkimukset arvot.

25.1.2012 5.12.2013 23.4.2014
Eläinlääkäri Seppo Lamberg Minna Rajamäki Seppo Lamberg
paino 16 ? kg 16,8 kg 17
HR (sydämen syketaajuus) 95 80 104
Kammiolisälyöntejä - ei ei
sivuääni ei 4/6 3/6
LVIDd (Vasemman kammion sisähalkaisja diastolessa) 46,1 mm 53 mm 45,8 mm
LVIDs (Vasemman kammion sisähalkaisija systolessa) 33,4 mm 38 mm 32,8 mm
LVWd (Vasemman kammion ulkoseinämän paksuus diastolessa) 8,7 mm 8,6 mm 9,4 mm
LVWs (vasemman kammion ulkoseinämän paksuus systolessa) 10,7 mm 13 mm 13,9 mm
EPSS (mitraaliläpän etummaisen liuskan pienin etäisyys septumista diastolen aikana) - 7 mm -
IVSs (kammioväliseinän paksuus systolessa) 13,3 mm 14 mm 12,9 mm
IVSd (kammioväliseinan paksuus diastolessa) 9,1 mm 9,8 mm 9,5 mm
LVEDV (vasemman kammion loppudiastolinen tilavuus) - 91 ml 81,8 ml
LVESV (vasemman kammion loppusystolinen tilavuus) 28,4 ml 57 ml 39,3 ml
EF (sydämen iskutilavuuden osuus kammiolepotilavuudesta) - 37 % 52 %
FS (vasemman kammion sisähalkaisijan muutos systolen ja diastolen välillä) 27,70 % 28 % 28 %
LA 25,4 mm 30 mm 30 mm
Ao 20,5 mm 19 mm 20 mm
LA/Ao (Vasemman eteisen ja aortan halkaisijan suhde) 1,24 1,6 1,5
SI (pyöreysindeksi) - - -
Aortan virtausnopeus (subcostal) - 2,7 m/s 2,6 m/s
Keuhkovaltimon virtausnopeus  - 1,4 m/s -

Läppävuoto on kohtalainen. Läppä ei ole taipunut eli prolapsoitunut. Sairaus, oireeton kun se tällä hetkellä on, ei rajoita normaalia elämää muilta osin, kuin että juoksuharrastukset saa jäädä. Jalostuskäyttö on myös poissuljettu. Kesähelteellä on myös syytä olla rasittamatta koiraa. Toki Ryppy on nyt silmälläpidon alaisena siltä varalta, että oireita alkaa kehittyä. Lisäksi mahdollisten lisälyöntien olemassaolo ei ole poissuljettu, vaikka sen muutaman minuutin EKG:n aikana ei niitä havaittu (vaatisi erillisen Holter-tutkimuksen).

Matalasykkeisyys on tällä koiralla ominaisuus ja nytkin syke nousi vasta EKG klipsien laiton seurauksena 104:ään ja osoitti siten ihan normaalia toimintaa sykkeen nousuna.


Haarakatkos (bundle branch block)

Ultrassa havaittiin silminnähtävä sydämen vasemman kammion supistumisvaiheessa epänormaali lisänytkähdys. Tämä antoi Sepolle aihetta epäillä haarakatkosta, mikä todettiinkin sitten lisätutkimuksena tehdyssä EKG:ssa.

Haarakatkos on häiriö sydämen sähköisessä toiminnassa. Sydänlihas supistuu sinussolmukkeesta lähtevien sähköisten impulssien toimesta. Impulssit kulkevat kahden johtoradan, oikean ja vasemman, kautta sydämen kammioihin. Haarakatkoksessa johtorata ei jostain syystä kuljeta impulssia. Sähköimpulssi kulkee kuitenkin perille, joskin hitaammin ja kiertoteitse, lihassäikeitä pitkin ja tästä johtuen kammion supistumiseen kuluu hieman normaalia pidempi aika. Rypyllä katkos havaittiin vasemmanpuoleisessa johdinradassa (left bundle brach block, LBBB) ja se aiheuttaa viiveen mitraaliläpän ulkoseinämän puoleisen läpän osan sulkeutumisen ajoituksessa (mitraaliläppä on kaksiosainen) ja näin se osaltaan vaikuttaa vuotovirtauksen määrään.

Koiria koskevien referenssien mukaan vasen haarakatkos voi syntyä mm. iskemian (sydänlihaskudoksen pitkäaikainen hapenpuute), fibrioosin (sydänlihaskudoksen korvautuminen arpikudoksella), granulooman (tulehduspesäkkeiden muodostuminen sydämeen), mitraaliläppävuodon, tulehduksen, läppäsairauden, kardiomyopatian tai aortan ahtauman seurauksena.

http://www.petmd.com/dog/conditions/cardiovascular/c_dg_left_bundle_branch_block
http://vetbook.org/wiki/dog/index.php/Bundle_branch_block
http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00920
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00397

Aortan ahtauma (aortan stenoosi, aortic stenosis, AS)

Löydös todettiin kohonneen aortan virtausnopeuden perusteella ja se paikallistettiin epänormaalin korkealle aortan juureen, missä aortan kaari alkaa haarautumaan. Yleensä ahtauma on läpän kohdalla tai heti sen alapuolella. Aorttaläppä oli normaali eikä siinä ollut vuotoa.
Aortan ahtauma estää veren virtausta aorttaan ja se nostaa vasemman kammion painetta, mikä puolestaan johtaa kammion seinämän paksuuntumiseen.

Aortan ahtauma on tyypillisesti tiettyjen isojen rotujen synnynnäinen sairaus. Aortan ahtauma voi syntyä myös tulehduksen seurauksena.

http://www.petmd.com/dog/conditions/cardiovascular/c_dg_aortic_stenosis

Yhdysvalloissa on käynnissä tutkimus whippetien sydänsairauksista ja löysin vuoden 2010 lokakuun The Whippet News -julkaisusta katsauksen, missä yhtenä kysymyksenä käsiteltiin myös aortan ahtaumaa. Tässä katsauksessa todetaan, että aortan ahtauma ei ole yleinen ongelma whippeteillä. Aortan virtausnopeus saattaa kuitenkin olla korkeampi kuin muilla roduilla ja normaalin rajaksi katsotaan jopa 2,2 m/s. Rypyllä nopeus oli 2,6 m/s, joten se on tämän rajan yläpuolella.

Tulehdus?

Sydämeen voi tulla sitä vaurioittava tulehdus viruksien tai bakteeri-infektion seurauksena. Tulehdus voi iskeä sydänpussiin (perikardiitti), sydänlihakseen (myokardiitti) tai sydämen sisäkalvoon (endokardiitti).

Myokardiitissa sydänlihakseen kertyy tulehduspesäkkeitä ja sydänlihassolut vaurioituvat. Aiheuttajana on useimmiten virusperäinen sairaus.

Endokardiitissa sydämen läppärakenteet ja sisäkalvo tulehtuvat. Sydänlihasta verhoaa sisäpuolelta sydämen sisäkalvo eli endokardium, joka muodostuu sidekudoksesta ja levyepiteelistä. Se on suoraan kosketuksissa veren kanssa. Sydämen läpät ovat endokardiumin poimuja. Juuri tästä syystä endokardiumin tulehdus voi levitä myös sydämen läppiin mahdollisesti aiheuttaen läppävikoja. Endokardiitin aiheuttaa lähes aina bakteeri, joka on päässyt verenkiertoon esimerkiksi vaurioituneen hampaiston tai ihon kautta. Yleensä tulehdus on sydämen vasemmanpuoleisissa läpissä eli hiippa- tai aorttaläpissä.

Rypyn kohdalla lausunto mahdollinen tulehdustausta perustuu sairaudelle altistaneisiin tekijöihin (hampaanpoisto kesällä 2013 ja pitkäkestoinen yskä syksyllä) sekä tutkimuksessa havaittuihin näinkin laajoihin muutoksiin (läppävuodon lisäksi haarakatkos ja aortan ahtauma), jotka ovat syntyneet aiemman tutkimuksen ja 02/2012 jälkeen.

http://www.petmd.com/dog/conditions/cardiovascular/c_dg_endocarditis_infective
http://www.bearscampnewfs.com/health/Waltham%20Center/Infective%20Endocarditis.pdf

Tunnelma tutkimuksen jälkeen

Ryppy on tällä hetkellä siis oireeton eikä sairaus vaikuta meidän arkipäivän eläämään. Koira ei kuitenkaan osaa kertoa miltä siitä tuntuu, niin emme voi tietää aiheuttaako läppävuoto sille toisinaan jonkinlaisia tuntemuksia, esimerkiksi tykytyksiä, ahdistusta tai voimattomuuden tunnetta. Emme myöskään voi tietää onko sillä pitkän aikavälin sisällä lisälyöntejä, ellei suoriteta erillistä Holter-tutkimusta.

Eletään hetkessä eikä murehdita huomista. Koirat ovat mestareita siinä.
Mielenkiintoista luettavaa, mihin on tullut nettiä kaivellessa törmättyä

Urheilijan sydämestä ihmisillä
Whippet Cardiac Health Project

1 kommentti:

  1. Huoli rakkaista lemmikeistä on aina kova, vaikka yrittääkin ottaa heistä mallia hetkessä elämiseen. Jokainen päivä on silti lahja, ja jokainen hetki arvokas, tavallaanhan se juuri tässä korostuu, mikä onkin sitten hyvä asia. Voimia sairauden kanssa elämiseen ja paljon hyviä terveitä päiviä Rypylle!

    VastaaPoista